Dřevo

Dřevo je základní stavební jednotka ikariamu. Je možné ho těžit na všech ostrovech. Řekněme si tedy pár základních informací v souhrnu.
 
 
+Základní stavební jednotka ikariam světa
+Možnost těžení na všech ostrovech
+Zvětšení těžejního výsledku za hodinu zvyšuje hájovna
+Spotřebu dřeva na stavbách ve městě snižuje truhlárna
+Dřevo je nejméně vzácná surovina na ikariamu
+Je potřeba ke stavbě všech budov
+Je potřeba ke stavbě všech jednotek (námořní i pozemní)
+Jde sehnat za malou tržní cenu v tržišti